Бишкек Ишкердик Клубу 2018 жылдын 22-23 майында Кыргыз Республикасынын Соода Ѳнѳр Жай палатасынын Билим берүү борборунун кызматташтыгы менен “Тажикстан менен Кыргызстандагы бизнес ортомчулук уюмдардын жана атаандаштык ишканалардын тармагы” долбоордун алкагында бизнес бирикмелердин дараметин күчөтүү академиясын өткөрүштү. Бул долбоор Экономикалык кызматташуу жана өнүгүү Федералдык Министрлиги жана Европалык биримдигинин жардамы менен каржыланат.

Бул семинарга 20-дан ашкан ар кандай бирикмеледин өкүлдөрү катышты.

Курстар уюмунун мүчөлөрү менен иш алып баруу, ички жана тышкы байланыш саясаты, каржылоо жана башка темаларды камтыды.

Курсту Волькер Штёцнер- Германиялык эл аралык эксперт ѳткөрүп берди.

Тренингтердин аягында катышкандарга атайын күбөлүктөр сунушталып жана мыкты 6 бирикмелер тандалып алынды. Алар келечекте тренер менен иштешүүнү уланта берүүсү белгиленди.

Categories: Жаңылыктар