Бизнес бирикмелердин дараметин күчөтүү Академиясы боюнча  PrimeTV KG тарабынан жасалган  видео отчету.

Бул Академия Бишкек Ишкердик Клубу 2018 жылдын 22-23 майында Кыргыз Республикасынын Соода Ѳнѳр Жай палатасынын Билим берүү борборунун кызматташтыгы менен “Тажикстан менен Кыргызстандагы бизнес ортомчулук уюмдардын жана атаандаштык ишканалардын тармагы” долбоордун алкагында  өткөрүлдү.

 

Categories: Жаңылыктар