Мүчө болууну кааласаңыз, төмөндөгү шарттарга татыктуу болушуңузга мажбурсуз:

 • Эффективдүү компаниянын ээси (чет өлкөнүн жарандары да татыктуу);
 • Компаниянын же  коомдук уюмдун топ-менеджери (чет өлкөнүн жарандары да татыктуу);
 • Эксперт;
 • Коомдук ишмер.

Талаптар:

 • Кыргызстанды ишмердик, заманбап жактан региондун борборуна айлануусуну каалоо;
 • Кыргызстандын жеке-менчик бизнестин шарттарын жакшыртууга умтулуу;
 • Коомдук жана Бишкек Ишмердик клубтун ишине активдүү катышуу;
 • Компания жана өзүнү тынымсыз түрүндө өнүгүүгө умтулуу;  
 • БИК Уставы менен макул болуу;
 • БИК мүчөсүнөн/мүчөлөрүндөн рекомендация.

БИК мүчөсү болуш үчүн:

 1. БИК Уставы (орус тилинде) менен таанышыңыз (шилтеме);
 2. БИК мүчөлөрдүн арасынан сизди сунуштай ала турганды издөө (шилтеме);
 3. Форманы толтуруу (орус тилинде) (шилтеме).