Бишкек Ишкердик Клубу (БИК) – 2002 жылы , ишкерлердин ишмердик шарттарын жакшыртуу жана Кыргыз Республикасын Орто Азия регионунда эн чоң бизнес-борбор кылуу максаты менен түзүлгѳн, бизнес лидерлерди бириктирген коомдук уюм.

Клубдун миссиялары:

  • Кыргыз Республикасы Орто Азия регионунда каражат, ишкердик жана маданият борбору болуусуна умтулат;
  • Компаниялардын башчылары адам русурстарды, капиталдын чоң бѳлүгүн топтоодо жана регионалдык башкы окүлдүгүн жайгаштырууда чечим чыгарганда Кыргыз Республикасы Орто Азия регионунда дайыма биринчи болот;
  • Кыргыз Республикасынын жараандары дуйнѳнун эң сапаттуу социалдык, маалыматтык, технологиялык, экономикалык системаларга кирүү мүмкүнчүлүгүнѳ ээ болот;
  • Клубдун ѳзү регионалдык жана стратегиялык чечимдерге таасирин тийгизген авторитеттүү уюм болот.

Бүгүн БИК бийлиги Кыргыз Республикасынын экономикалык саясатына таасир этүүчү, бардык баскычтарында ийгиликтүү бизнес-лидерлердин көз караштарын чагылдырган бизнес бирикмелердин арасында биринчиси болуп саналат.

БИК жаш лидерлердин мүмкүнчүлүктѳрдүн өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашырууда ар кандай ишмердиктерди жүргүзүүдѳ, жаштар менен иштөөдѳ маани берет. БИК  окутуу максатында ар кандай  бизнес-лагерлерди, тренингдерди уюштурууда  жардам берет.