Бишкек Ишкердик Клубу NICE-TAK долбоорун ишке ашырууда
with No Comments

Бишкек Ишкердүүлүк Клубу CESVI ѳкмѳттүк эмес эл аралык уюм, Тажикстандын ишкер айымдардын Улуттук бирикмесинин (NAZHPT), Тажикстан Республикасынын чакан жана орто бизнестердин мамлекеттик бирикмесинин (NASMB) жана Тажикстан кол өнөрчүлөр союзунун (СРТ) кызматташтыгы менен NICE-TAK (Кыргызстан жана Таджикистан бизнес-ортомчулук уюмдардын жана атаандаштык … Read More